TRAO GỬI YÊU THƯƠNG – DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI #LUCKYGAME 2

TRAO GỬI YÊU THƯƠNG
🌸🌸🌸 Tết đến, xuân về, cũng là lúc Meiji dành tặng những món quà đặc biệt nhất cho những vị khách yêu quý của mình.
🌼🌼🌼 100 hộp quà Colagen nhãn hiệu Meiji sẽ được gửi tới các LUCKYGAME  trong tuần này để cảm ơn Khách yêu đã quan tâm Meiji trong năm vừa qua.
🎊 Danh sách Khách yêu nhận quà:

STT Tên FB Link
1 Viên Trần Ngọc Trân https://www.facebook.com/ngheo.doi.5220665
2 Nhược Hy https://www.facebook.com/myka.julya
3 Tuyết Mai Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100011197470607
4 NGuyễn Thủy MX https://www.facebook.com/profile.php?id=100003935464292
5 Ruby Bich Phan https://www.facebook.com/tuonglinh.lam.10
6 Hương Thảoo Babie https://www.facebook.com/profile.php?id=100015573883967
7 Trang Minh Tâm https://www.facebook.com/cuncontrump
8 Trang Lavie Nguyễn https://www.facebook.com/cold.trang.393
9 Hồng Yến https://www.facebook.com/yen.hong.98434
10 Lan Thị Nguyễn https://www.facebook.com/mahamcuack
11 Ninh Thắm https://www.facebook.com/ninh.tham.9
12 Nguyễn A. Bìnhh https://www.facebook.com/profile.php?id=100011841570322
13 Vũ Hà https://www.facebook.com/missthoigian18
14 Nguyễn Tuyết Nhi https://www.facebook.com/profile.php?id=100026283912012
15 Nguyễn Cương Quyết https://www.facebook.com/hoabinh.nguyen.10297
16 Phan Thị Hồng Ngân https://www.facebook.com/profile.php?id=100045439206195
17 Trang Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100008159133283
18 Dang Hoang https://www.facebook.com/mat.bao.7330
19 Lưu Bá Ôn https://www.facebook.com/baon.luu.7792
20 Sanh Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100029450559375
21 Nguyễn Thị Phú https://www.facebook.com/phu.nguyenvu.73
22 Dương Dương https://www.facebook.com/profile.php?id=100007874700082
23 Hổ Nguyễn https://www.facebook.com/profile.php?id=100010258154460
24 Việt NgôQuốc https://www.facebook.com/ngoquocvietdlu
25 Hong Thinh Phan https://www.facebook.com/profile.php?id=100004803467703
26 Tran Chien https://www.facebook.com/hienvd.doan.1
27 Anhdao https://www.facebook.com/nglanhdao
28 Hương Vũ https://www.facebook.com/vuthihuonghd
29 Hai Yen https://www.facebook.com/tohaiyenhy
30 Thao Quyen Sky https://www.facebook.com/thaoquyen.sky
31 Nguyen Lan Lan https://www.facebook.com/phuong.tho.7923
32 Hải Vũ Thị https://www.facebook.com/hai.vuthi.9822
33 Vũ Hồng Linh https://www.facebook.com/linh.hong.1217
34 Nhiên An https://www.facebook.com/profile.php?id=100013165239193
35 Thùy Trang https://www.facebook.com/theend.nguyen.50
36 Duc Dinh https://www.facebook.com/profile.php?id=100011106946509
37 Trang Huyen https://www.facebook.com/thuong.huyen.92351
38 Nguyen Thao Nguyen https://www.facebook.com/nhungochy
39 Nguyen Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100015276131556
40 Thái Thùy Dương https://www.facebook.com/hanh.thuy.9849
41 Hồng Loan NQ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006183467043
42 Phạm Ánh Tuyết https://www.facebook.com/tuyet.anh.313371
43 Le Le https://www.facebook.com/ngothilehy
44 Hien Doan https://www.facebook.com/profile.php?id=100010278855759
45 Thinh Phan https://www.facebook.com/profile.php?id=100031595169790
46 Lê T. Mỹ Nương https://www.facebook.com/kimtrapy
47 Tina Trần https://www.facebook.com/profile.php?id=100012200597073
48 Nguyễn Chi https://www.facebook.com/tramnguyenhy
49 Hải Đoan Đinh https://www.facebook.com/profile.php?id=100004538704995
50 Hue Pham https://www.facebook.com/profile.php?id=100007575278666
51 Ngo Anh https://www.facebook.com/profile.php?id=100035018293739
52 Như Thi Đô https://www.facebook.com/baobaohy12
53 Việt Minh https://www.facebook.com/profile.php?id=100034423095682
54 Nguyễn Lan https://www.facebook.com/profile.php?id=100009974613959
55 Nguyễn Phúc https://www.facebook.com/profile.php?id=100027935584407
56 Nguyễn Bình https://www.facebook.com/nguyenvanbinhhy
57 Nvm Minh https://www.facebook.com/nvm.minh.73
58 Vương Thị Hồng Thanh https://www.facebook.com/thanh.vuongthihong.75
59 Khánh Linh https://www.facebook.com/profile.php?id=100025830158838
60 Nguyễn Quỳnh https://www.facebook.com/nguyenthinhuquynhhy
61 Hoa Nang https://www.facebook.com/profile.php?id=100013664221277
62 Trí Ng https://www.facebook.com/tri.ng.9404
63 Trịnh Ngọc Huyền https://www.facebook.com/profile.php?id=100017328543407
64 Gia Hân HC https://www.facebook.com/giahan.hc
65 My My Xinh https://www.facebook.com/Tramyxinhgai99
66 Phạm Hảo https://www.facebook.com/profile.php?id=100016988071209
67 Tham Ninh https://www.facebook.com/tham.ninh.56
68 Huu Duong https://www.facebook.com/profile.php?id=100045350451526
69 Trang Minh Tâm https://www.facebook.com/cuncontrump
70 Yen T H To https://www.facebook.com/haiyendlat
71 Trương Thị Thanh Tuyền https://www.facebook.com/Trantranganh.87
72 Pha Lê https://www.facebook.com/profile.php?id=100014765017056
73 Vũ Bích Thảo https://www.facebook.com/tram.dung.988
74 Chang Chinh https://www.facebook.com/chan.totto.96199
75 Thúy Kim https://www.facebook.com/nguyenthithuykim
76 Phạm Nhung https://www.facebook.com/profile.php?id=100017824627864
77 Thanh Nhat Duong https://www.facebook.com/kenbin12
78 Phùng Thi Phương https://www.facebook.com/dungtramhy12
79 Phu T Nguyen https://www.facebook.com/ngtphudl
80 Trần Mộc Miên https://www.facebook.com/profile.php?id=100013537361248
81 Thuý Kiều https://www.facebook.com/profile.php?id=100025128833535
82 Hồ Phương https://www.facebook.com/phuong.ho.96343
83 Doãn Thị Hiền https://www.facebook.com/hien.doanthi.94695459
84 Thu Quỳnh https://www.facebook.com/thuquynhst
85 Ngọc Nhương https://www.facebook.com/nhuong.ngoc.927
86 Kiều Lương https://www.facebook.com/cindy.luong.547
87 Cuong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?id=100045745087890
88 Duong Dao https://www.facebook.com/daovanduongat
89 Huỳnh Dương Như Quỳnh https://www.facebook.com/profile.php?id=100014576791677
90 Lan Nguyễn https://www.facebook.com/annie.yu.10420321
91 Nở Nấm https://www.facebook.com/daovanduongat
92 Trà Mộc Lê https://www.facebook.com/profile.php?id=100013407974770
93 Khương Phạm https://www.facebook.com/profile.php?id=100017560385086
94 Nha Uyên Nguyễn https://www.facebook.com/nhuy.ngonhi
95 Thủy Mỹ Thị Vũ https://www.facebook.com/mymy200496
96 Quy Tran https://www.facebook.com/profile.php?id=100007584197627
97 Hướng Dương https://www.facebook.com/profile.php?id=100013128825035
98 Phạm Duy Nguyên https://www.facebook.com/ares.ares123
99 Nguyễn Thị Phúc Thẩm https://www.facebook.com/nguyenthihuyen.trang.7127
100 Quang Tèo https://www.facebook.com/dang.quang.1291

Meiji sẽ liên hệ và gửi quà cho khách yêu sớm nhất, Khách yêu chỉ việc thanh toán phí ship thôi nha   
Chúc Quý Khách một năm mới đầy xinh đẹp và may mắn.

January 13, 2020