CÁCH KIỂM TRA HÀNG THẬT

Bước 1.

Cào mã vạch

Bước 2.

Nhắn tin theo cú pháp

SP (dấu cách) mã SP rồi gửi tới số 6000
Share This Post: