Sản phẩm Meiji amino collagen

Tác dụng của việc bổ sung Amino Collagen lên cơ thể đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học và thực nghiệm tại Nhật Bản, nơi có các yêu cầu cực kì khắt khe về sức khỏe. Viện nghiên cứu sức khỏe và sinh học Seika đã tiến hành một cuộc điều tra dưới sự điều hành của giáo sư Takahashi và cộng sự phân tích những tình trạng của da trên 25 tình nguyện viên từ 20 đến 50 tuổi sau 6 tuần sử dụng và hiệu quả như sau:

Tác dụng của việc bổ sung Amino Collagen lên cơ thể đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học và thực nghiệm tại Nhật Bản, nơi có các yêu cầu cực kì khắt khe về sức khỏe. Viện nghiên cứu sức khỏe và sinh học Seika đã tiến hành một cuộc điều tra dưới sự điều hành của giáo sư Takahashi và cộng sự phân tích những tình trạng của da trên 25 tình nguyện viên từ 20 đến 50 tuổi. Tác dụng của việc bổ sung Amino Collagen lên cơ thể đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học và thực nghiệm tại Nhật Bản, nơi có các yêu cầu cực kì khắt khe về sức khỏe. Viện nghiên cứu sức khỏe và sinh học Seika đã tiến hành một cuộc điều tra dưới sự điều hành của giáo sư Takahashi và cộng sự phân tích những tình trạng của da trên 25 tình nguyện viên từ 20 đến 50 tuổi.

Share This Post: